วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

มูลนิธิฯ นำปัจจัยและข้าวสาร นม อาหาร เดินทางไปมอบให้ชาวศรีลังกา

มหาทานที่ศรีลังกา

วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ มูลนิธิพระไตรปิฎกเพื่อประชาชน โดย พระมหาพจน์ สุวโจ,ดร., พระวินท์ สิริวฑฺฒโน ดร., และคุณประเสริฐ เลิศอัศวลักษณ์ ประธานมูลนิธิฯ นำปัจจัยและข้าวสาร นม อาหาร เดินทางไปมอบให้ชาวศรีลังกา ณ เมืองปานดุระ โคลัมโบ ๓ แห่ง คือ

๑.พินวัตตะสัทธรรมาการปิริเวณะ

๒.ปานดุระปิริเวณะ

๓.วัดชัยเสขราราม

สมดังเจตนาแห่งมหาทานสำเร็จเรียบร้อยแล้ว

ขออนุโมทนาบุญกับทุก ๆ ท่าน ที่ร่วมบริจาคซื้ออาหารเพื่อช่วยเหลือบรรเทาความอดอยากของชาวศรีลังกา และส่วนหนึ่งได้มอบถวายให้พระภิกษุสงฆ์เพื่อไว้บริหารจัดการสำหรับสิ่งสำคัญและจำเป็นในวัด ขอขอบพระคุณในกุศลจิตของทุก ๆ ท่าน แห่งมหาทานในครั้งนี้ 🙏🙏🙏