วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๕

กิจกรรมเวียนเทียนต้นไม้ วันอาสาฬหบูชา ณ วัดระฆังโฆสิตารามวรวิหาร