มูลนิธิพระไตรปิฎกเพื่อประชาชน 

มอบหนังสือพระไตรปิฎกฉบับสำหรับประชาชน 

ให้ห้องสมุดประจำเรือนจำ ๓๐ แห่งทั่วประเทศ

ให้ธรรม..บรรเทาทุกข์

               กลุ่มงานส่งเสริมสมรรถภาพร่างกายและจิตใจ กองพัฒนาพฤตินิสัย กรมราชทัณฑ์ โดย นายพงศกร พงศ์รัตนพร ผู้อำนวยการกองฯ และนายจตุพร ธิราภรณ์ หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสมรรถภาพร่างกายและจิตใจ ขอความอนุเคราะห์หนังสือพระไตรปิฎกฉบับสำหรับประชาชนให้กับห้องสมุดเรือนจำ 30 แห่ง 

มอบหนังสือพระไตรปิฎกฯในชุดกล่องของขวัญ ให้กับอธิบดีกรมราชทัณฑ์ โดยฝากไปกับผู้อำนวยการกองฯ