กิจกรรม

ยินดีต้อนรับสู่กิจกรรมมูลนิธิพระไตรปิฎกเพื่อประชาชน

กิจกรรมปี ๒๕๖๕

วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๕

      มูลนิธิพระไตรปิฎกเพื่อประชาชน รับพระราชทานชุดหนังสือพจนานุกรมพระไตรปิฎกบาลีเถรวาท จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10...    

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติ่ม คลิก

วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

      มูลนิธิฯ นำปัจจัยและข้าวสาร นม อาหาร เดินทางไปมอบให้ชาวศรีลังกา ณ เมืองปานดุระ โคลัมโบ ๓ แห่ง...    

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติ่ม คลิก

วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๕

      กิจกรรมเวียนเทียนต้นไม้ วันอาสาฬหบูชา ณ วัดระฆังโฆสิตารามวรวิหาร...

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติ่ม คลิก

ให้ธรรม..บรรเทาทุกข์

      มูลนิธิพระไตรปิฎกเพื่อประชาชน มอบหนังสือพระไตรปิฎกฉบับสำหรับประชาชน ให้ห้องสมุดประจำเรือนจำ ๓๐ แห่งทั่วประเทศ...    

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติ่ม คลิก

ร่วมถวายหนังสือธรรมะ

      แด่วัดกาญจนสิงหาสก์วรวิหาร ในโครงการ “จัดตั้งศูนย์การศึกษาพระบาลีเพื่อเข้าถึงพระไตรปิฎก” คณะสงฆ์เขตตลิ่งชัน...    

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติ่ม คลิก

มอบพระไตรปิฎกฉบับสำหรับประชาชน 

พร้อมปฏิทิน ๒๕๖๕

      ให้กับกองอนุศาสนาจารย์ กองทัพ...    

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติ่ม คลิก

โครงการนิทรรศการ 

พระไตรปิฎกนานาชาติ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติ่ม คลิก

ประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์

แท่นประดิษฐานหนังสือพระไตรปิฎกฯ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติ่ม คลิก

พระไตรปิฎกศึกษาเพื่อประชาชน

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติ่ม คลิก